انواع تجهیزات شبکه های ETHERNET صنعتی

  • سوئیچ های ETHERNET قابل نصب روی ریل
  • سوئیچ های ETHERNET قابل نصب روی رک
  • سوئیچ های POE
  • سوییچ های IEC61850-3 Ethernet
  • سوییچ های EN50155 Ethernet
  • گذرگاه های فیلدباس Ethernet
  •  گذرگاه های M2M هوشمند
مبدل های ماژولار