مادربردهای صنعتی ATX Form Factor

مادربردهای صنعتی PICMG

BUS PASSIVE BACKPLANE

Embeded SBC

PC104/Module