دوره های آموزشی

واحد آموزش

 • دوره آموزشی ابزار دقیق مقدماتی و پیشرفته
 • دوره جامع شبکه های صنعتی

 

 • دوره آموزشی E plan P8

 

 • دوره آموزشی PLC
  • (S7-300/400  (siemens   مقدماتی و پیشرفته
  • (S7-1200/1500 (siemens مقدماتی و پیشرفته
  • !LOGO
  • OMRON
  • FATEK
  • DELTA

 

 • دوره آموزشی SCADA
  • نرم افزار wincc
  • نرم افزار citect
  • نرم افزار movicon