لیست پروژه های انجام شده

صنایع دارویی،غذایی و شیمیایی

۱- سیستم مانیتورینگ واحدهای UF و UHT شرکت پگاه آذربایجان شرقی

سخت افزار                 SENECA  (Z Series) / IBH / process-informatik

نرم افزار                                                   ( MOVICON  (Progea


۲- سیستم کنترل CIP کامیونهای شرکت پگاه آذربایجان شرقی

سخت افزار                        SIEMENS S7-1200  

نرم افزار                     SIEMENS TIA PORTAL

۳- سیستم کنترل و مانیتورینگ کارخانه خمیرمایه خوزستان

سخت افزار                        SIEMENS S7-400  

نرم افزار                                PCS 7 ، WinCC

۴- سیستم کنترل و مانیتورینگ مخازن فرمانتر، خشک کن و استریلایزرکارخانه ایرانمایه تبریز

سخت افزار                        SIEMENS S7-315  

نرم افزار               PCS7

۵- مانیتورینگ دما ، فشار و رطوبت واحدهای تولید کپسول مایع ، استریل ، سل سپت و سیکلو سپورین کارخانه داروسازی زهراوی

سخت افزار                                                    ADAM-4000 Series

نرم افزار                                                                            Citect

۶-اندازه گیری و کنترل بچینگ واحد آب مقطر توسط Mass Flowmeter و کنترل  Level مخازن مواد اولیه شرکت داروسازی شهید قاضی

سخت افزار                                                     E+H   Promass  F

۷- مانیتورینگ دما و رطوبت انبارهای مواد اولیه و محصول کارخانه داروسازی زهراوی

سخت افزار                                              (Novus  RHT   (Modbus

نرم افزار                                                                             Citect

۸-سیستم کنترل ، مانیتورینگ و گزارشگیری خط B الکترولایزرهای شرکت کلرپارس

سخت افزار                                                   ADAM-5000  Series

نرم افزار                                                                            Citect

۹-سیستم ابزار دقیق شامل اندازه گیری دما ، سطح ،فشار ، فلو و سیستم کنترل و مانیتورینگ کارخانه تولید کود بیولوژیک زیست کارا

سخت افزار                                         SIEMENS-S7-200  CPUS

نرم افزار                                                                          Citect

۱۰-سیستم ابزار دقیق شامل اندازه گیری دما ، سطح ، فشار و سیستم کنترل و مانیتورینگ کارخانه تولید اسید چرب اسید چربان شیمی

سخت افزار                                               ADAM-4000  Series

نرم افزار                                                                        Citect

۱۱- سیستم اندازه گیری سطح مخازن کنداکس بویلرخانه شرکت کلرپارس

با استفاده از E+H PMD78  از نوعDiaphragm flange connection with capillary tube

 

۱۲- سیستم مانیتورینگ . گزارش گیری واحد دریافت شیر کارخانه لبنیات شرکت کشت و صنعت مغان

سخت افزار              ماجولهای سری Advantech 4000 و فلومتر الکترومگنتیک E+H

نرم افزار                   Citect

۱۳-بازسازی و به روز رسانی سیستم ابزاردقیق (PH , Conductivity) و ثبت اطلاعات واحد آب سازی داروسازی زهراوی

نفت و گاز

۱- سیستم DCS مخازن MTBE پالایشگاه نفت آبادان (به سفارش شرکت جهاد تحقیقات سهند)

    سخت افزار                    SIEMENS S7-417-4H (Full Redundant)  

    نرم افزار           PCS7

 

۲- سیستم ابزار دقیق شامل اندازه گیری دما ، فلو ، فشار و سیستم کنترل و مانیتورینگ کارخانه قیر آذر دوام یول 

سخت افزار            SIEMENS-S7-317-2PNDP

نرم افزار               PCS7

۳- سیستم کنترل و مانیتورینگ کارخانه قیر بهبود صنعت بیرجند

سخت افزار            SIEMENS-S7-317-2PNDP

نرم افزار               Simatic ، Win CC

۴- سیستم ابزار دقیق شامل اندازه گیری دما ، فلو ، فشار و سیستم کنترل و مانیتورینگ کارخانه حفاظ بام

سخت افزار            ADAM-4000 Series

نرم افزار               Citect

۵- سیستم ابزار دقیق شامل اندازه گیری دما ، فلو ، فشار و سیستم کنترل مانیتورینگ  کارخانه نگین فخر آذربایجان

سخت افزار                                                                 Fuji Electric         

نرم افزار                                                                               Citect

۶- سیستم مانیتورینگ ، ثبت وقایع و گزارشگیری واحد اکسترودر کارخانه پلی نار

سخت افزار                                                      SIEMENS-S5-135U

نرم افزار                                                                           Win CC

سیلو

۱- سیستم کنترل و مانیتورینگ سیلو ۳۰ هزار تنی علی آباد استان گلستان (علی آباد ، کلاله ، گنبد)

سخت افزار                                     SIEMENS-S7-317-2PNDP

نرم افزار                                                                      PCS7

۲- سیستم کنترل و مانیتورینگ سیلو ۴۰ هزار تنی تربت حیدریه

سخت افزار                                               SIEMENS-S7-412

نرم افزار                                                          Step7-Win CC

 

۳- سیستم کنترل و مانیتورینگ سیلو ۳۰ هزار تنی ارزوئیه کرمان

سخت افزار                                    SIEMENS-S7-317-2PNDP

نرم افزار                                                                     PCS7

۴- سیستم کنترل و مانیتورینگ سیلو ۵۰ هزار تنی دشت مغان

سخت افزار                                     SIEMENS-S7-317-2PNDP

نرم افزار                                                                     PCS7

۵- سیستم کنترل و مانیتورینگ سیلو ۲۵ هزار تنی اسلام آباد غرب

سخت افزار                                   SIEMENS-S7-317-2PNDP

نرم افزار                                                                    PCS7

۶- سیستم کنترل و مانیتورینگ سیلو ۵۰ هزار تنی سیرجان

سخت افزار                                  SIEMENS-S7-317-2PNDP

نرم افزار                                                                   PCS7

۷- سیستم کنترل واحد Truck Damper سیلوی حسکه سوریه

سخت افزار              پردازشگر Siemens S7-200 و Siemens OP270

نرم افزار                   Microwin

عملیات حرارتی

۱- سیستم کنترل ، مانیتورینگ و گزارشگیری کوره های عملیات حرارتی شرکت آهنگری تراکتورسازی سازی

سخت افزار   ADAM-4000 Series/Hanyoung PX9 Controller

نرم افزار               Citect

۲- سیستم کنترل ، مانیتورینگ و گزارشگیری کوره های عملیات القایی شرکت آذرفلز

سخت افزار            NOVUS-N3000  (Modbus)

نرم افزار                                                 Citect

 

۳-سیستم کنترل ، مانیتورینگ و گزارشگیری کوره های عملیات حرارتی شرکت آهنگری ایران خودرو

سخت افزار           ADAM-4000 Series/Hanyoung PX9 Controller

نرم افزار               Citect

۴- سیستم کنترل ، مانیتورینگ و گزارشگیری کوره های عملیات حرارتی شرکت فورج البرز

سخت افزار           NOVUS-N3000   (Modbus)

نرم افزار              Citect

صنایع مختلف

 ۱- سیستم مانیتورینگ ۱۵۰۰ پارامتر عملیاتی دستگاه حفاری TBM قطار شهری تبریز (مترو)

سخت افزار           Schneider  Electric

نرم افزار               Citect

۲-طراحی سیستم آب رسانی ،کنترل و مانیتورینگ از رود جیحون در شمال افغانستان به سفارش وزارت نیرو (شرکت مهندسین مشاور فراز آب)

سخت افزار           Moxa

نرم افزار              Citect

۳- تهیه، نصب و راه اندازی فلومتر التراسونیک خط خروجی آب سد بارون ماکو

سخت افزار             فلومتر التراسونیک Prosonic 91WA1