راه اندازی نهایی سیستم CIP کامیون های حمل شیر کارخانه پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی