پروژه های انجام شده شرکت

کارخانه خمیرمایه خوزستان

سیستم کنترل و مانیتورینگ کارخانه خمیرمایه خوزستان

ادامه مطلب

شرکت پگاه آذربایجان شرقی

- سیستم مانیتورینگ واحدهای UF و UHT و سیستم کنترل CIP کامیونها

ادامه مطلب

سیستم DCS مخازن MTBE پالایشگاه نفت آبادان

سیستم DCS مخازن MTBE پالایشگاه نفت آبادان (به سفارش شرکت جهاد تحقیقات سهند)

ادامه مطلب

کارخانه قیر آذر دوام یول

سیستم ابزار دقیق شامل اندازه گیری دما ، فلو ، فشار و سیستم کنترل و مانیتورینگ کارخانه قیر آذر دوام یول

ادامه مطلب

کارخانه قیر بیرجند

سیستم کنترل و مانیتورینگ کارخانه قیر بیرجند

ادامه مطلب

کارخانه حفاظ بام

سیستم ابزار دقیق شامل اندازه گیری دما ، فلو ، فشار و سیستم کنترل و مانیتورینگ کارخانه حفاظ بام

ادامه مطلب

کارخانه نگین فخر آذربایجان

سیستم ابزار دقیق شامل اندازه گیری دما ، فلو ، فشار و سیستم کنترل مانیتورینگ کارخانه نگین فخر آذربایجان

ادامه مطلب

کارخانه پلی نار

سیستم مانیتورینگ ، ثبت وقایع و گزارشگیری واحد اکسترودر کارخانه پلی نار

ادامه مطلب
شما می توانید با استفاده از لینک مقابل، کاتالوگ کامل خدمات و پروژه های شرکت را دریافت نمایید.
دانلود فایل کاتالوگ