پروژه های انجام شده شرکت

کارخانه خمیرمایه خوزستان

سیستم کنترل و مانیتورینگ کارخانه خمیرمایه خوزستان

ادامه مطلب

شرکت پگاه آذربایجان شرقی

- سیستم مانیتورینگ واحدهای UF و UHT و سیستم کنترل CIP کامیونها

ادامه مطلب

The gas company pipeline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

ادامه مطلب

سیستم DCS مخازن MTBE پالایشگاه نفت آبادان

سیستم DCS مخازن MTBE پالایشگاه نفت آبادان (به سفارش شرکت جهاد تحقیقات سهند)

ادامه مطلب

Industry complex

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

ادامه مطلب

کارخانه قیر آذر دوام یول

سیستم ابزار دقیق شامل اندازه گیری دما ، فلو ، فشار و سیستم کنترل و مانیتورینگ کارخانه قیر آذر دوام یول

ادامه مطلب

Warehouse industry

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

ادامه مطلب

کارخانه قیر بیرجند

سیستم کنترل و مانیتورینگ کارخانه قیر بیرجند

ادامه مطلب

Iron CNC part

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

ادامه مطلب
شما می توانید با استفاده از لینک مقابل، کاتالوگ کامل خدمات و پروژه های شرکت را دریافت نمایید.
دانلود فایل کاتالوگ